پرینت جزئیات
پارسیان عالی قاپو
هتل پارسیان عالی قاپو
درجه هتل هتل پارسیان عالی قاپو نوع سرویس ALL ترانسفر ندارد
قیمت اتاق ها
دو تخته (دبل) 4970000 یک تخته (سینگل) 3300000