پرینت جزئیات
خوان دو حد
هتل خوان دو حد
درجه هتل هتل خوان دو حد نوع سرویس ALL ترانسفر ندارد
قیمت اتاق ها
دبل (دو تخته) 3340000 یک تخته (سینگل) 2210000